Äktenskapsförord

Äktenskapsförord
Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Det går alltid att skriva ett nytt äktenskapsförord om att egendom som ni gjort till enskild ska bli giftorättsgods igen.

Enskild egendom ingår inte i en framtida bodelning. Resten av egendomarna är så kallat giftorättsgods och ingår alltså i en eventuell bodelning.

Äktenskapsförord kan se ut på olika sätt så det finns ingen särskild blankett för detta. Man kan skriva ett äktenskapsförord när som helst under eller inför ett äktenskap.  Ett äktenskapsförord måste vara skriftligt och undertecknas av båda makarna.

För att äktenskapsförordet ska vara giltigt ska det registreras hos Skatteverket.