Brott mot företag – internutredning

Mot bakgrund av den erfarenhet som finns på Advokataktiebolaget Jansson & Partners biträder vi företag vid internutredningar avseende brottslighet begångna inom företagen.

I många fall kan det vara känsligt att det offentliggörs att brott har skett inom en organisation och därmed ett avslöjande av säkerhetsbrister inom en organisation. En polisanmälan kan behövas göras men det kan vara svårt att avgöra vilka konsekvenser en sådan anmälan får för företaget. Av denna anledning bistår vi med råd till företag avseende när en polisanmälan bör göras och om en sådan bör göras och vilket som gagnar företaget bäst.

Brott mot företag särskilt inom know-how-sfären kan vara förödande för ur verksamhetens perspektiv. På byrån finns kunskap om lagen om företagshemligheter och vilka åtgärder som företagen kan vidta både ur ett straffrättsligt och skadeståndsrättsligt perspektiv.

Advokataktiebolaget Jansson & Partners vet således vilka åtgärder som bör vidtas och har kunskap om vilka fakta som är relevanta och vad som skall beaktas. Byråns medarbetare Markus Bergdahl har lång och gedigen erfarenhet av förundersökning och utredning av brott samt offentlig verksamhet efter sina tolv år som åklagare.

Advokataktiebolaget arbetar tillsammans med klienten för att på bästa sätt kunna leverera ett material till de ansvariga på företaget. Företaget får dokumentation och underlag samt råd för hur företaget skall agera i framtiden.

Kontakta Markus Bergdahl för det fall ni misstänker att ett brott har begåtts inom företaget och ni behöver hjälp med rådgivning avseende hur ni skall hantera att ett brott kan ha begåtts inom företaget.

 

IMG_1353

Markus Bergdahl studerade juridik vid Lunds universitet och tog examen 2001. Markus Bergdahl har under åren 2003 – 2015 arbetat som åklagare i Stockholm, Malmö och Helsingborg. Han befordrades 2012 till specialiståklagare med inriktning på grova våldsbrott, hemliga tvångsmedel och narkotikabrott samt smugglingsbrott. Markus Bergdahl har omfattande erfarenhet av stora och komplicerade brottmål och särskild kunskap om hur polis och åklagare arbetar med brottsutredningar.

Kontakta Markus på 0734-227642 eller markus.bergdahl@janssonpartners.se