Bodelning

När ett äktenskap upphör antingen genom att någon av makarna avlider eller genom äktenskapsskillnad ska en bodelning göras. Bodelning ska även göras när ett samboförhållande tar slut. Bodelning görs för att dela upp den egendom makarna har gemensamt för att sedan se hur mycket som ska tillhöra respektive make. Detta är till för att vid äktenskapsskillnad dela upp tillgångarna rättvist och följa de bodelningsregler som finns. Vid någon makes bortgång är bodelning viktigt för att arvet till efterlevande ska bli korrekt. Är makarna överens kan man även göra en bodelning under äktenskapet.

I stort går bodelningen till på följande sätt. Det finns två sorters egendom, om makarna är gifta, giftorättsgods och enskild egendom. Enskild egendom räknas aldrig med i bodelningen då det tillhör ägaren helt och hållet, det kan vara något som ägaren fått genom gåvobrev eller testamente där givaren har uttryckt att det ska vara enskild egendom. Att vissa saker ska vara enskild egendom kan makarna även bestämma under äktenskapet genom att skriva äktenskapsförord. Giftorättsgods är den egendom som tillhör båda makarna, är man gifta är huvudregeln att all egendom är giftorättsgods om inte annat sägs. Så vid en bodelning slår man ihop allt giftorättsgods som den ena maken har med vad den andra maken har, sen delar man det hela på två så båda makarna har en lika stor del var.