Brottmål

Brottmål – offentlig försvarare och målsägandebiträde

I brottmål har du som är misstänkt för brott behov av en offentlig försvarare och du har rätt att ha en försvarare närvarande vid polisförhör om brottet du är misstänkt för är tillräckligt allvarligt. I samband med att du kallas till polisförhör är det vår rekommendation att du begär att få en advokat förordnad innan du medverkar i polisförhör.

I brottmål har du som varit utsatt för brott (brottsoffer) möjlighet av att få ett målsägandebiträde förordnat av tingsrätten. Ett målsägandebiträde är dig behjälplig med att närvarande vid polisförhör, stötta dig under hela brottmålsprocessen, förbereda skadeståndsanspråk gentemot den åtalade samt närvara och vara ett stöd i samband med rättegång. Har du varit utsatt för våldsbrott, sexualbrott eller annat allvarligt brott är det vår rekommendation att du så snabbt som möjligt begär ett målsägandebiträde som kan stötta dig och hjälpa dig redan i samband med första polisförhör.

Advokaterna på Advokataktiebolaget Jansson & Partners har lång erfarenhet av brottmål både i egenskap av offentlig försvarare och målsägandebiträde. På byrån finns expertiskunskap mot bakgrund av att flera advokater under lång tid har arbetat med brottmål. Vår medarbetare Markus Bergdahl har vidare arbetat som åklagare under tolv år och har således omfattande kunskap om brottsmålshantering hos polis och åklagare. För erfarenhet och expertiskunskap, se under rubriken medarbetare.

Offentlig försvarare
En offentlig försvarare förordnas av tingsrätten efter begäran av den misstänkte eller om det allmänt anses att man är i behov av en försvarare. En misstänkt som har rätt till offentlig försvarare har rätt att begära vilken advokat som helst.
Samtliga av våra advokater åtar sig uppdrag som offentliga försvarare i brottmål. En försvarares uppdrag innebär att ”… med nit och omsorg tillvarata den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning”. Advokatbyråns medarbetare gör således alltid sitt yttersta för att våra klienters rättigheter iakttas av polis, åklagare och domare under hela brottmålsprocessen. För det fall du önskar att någon av advokaterna på advokatbyrån skall du ange detta till polisen i samband med att du blir gripen eller kallas till förhör.

Målsägandebiträde
Målsägandebiträde förordnas efter prövning av tingsrätten. Som målsägande kan man begära att en viss jurist förordnas som målsägandebiträde.
 Att vara målsägande/brottsoffer i en brottmålsprocess är ofta en svår situation och brottsoffer har behov av hjälp. Vår ambition är därför att målsäganden ska känna sig trygg och förberedd inför rättegången. Som målsägandebiträde ger vi målsäganden/brottsoffret
 hjälp med skadestånd och även stöd inför och under en rättegång.
 Inför förhandlingen går vi igenom vad som kommer hända under rättegången.