Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt är ett verksamhetsområde som består av ett stort antal rättsområden som på ett eller annat sätt berör fast egendom.

Advokataktiebolaget Jansson & Partners har flera advokater inom byrån som har stor erfarenhet och bred kompetens inom det fastighetsrättsliga området.

Vi biträder våra klienter i bl.a. tvister mellan köpare och säljare som berör fastigheter. Dessa tvister som ofta avser sk. fel i fastighet är vanligt förekommande i våra domstolar och kräver en kunnig advokat för att vinna framgång i rättsprocessen.

Vidare biträder vi även såväl privatpersoner som företag när det gäller kommersiell hyresrätt, entreprenadjuridik samt nyttjanderätter och andra särskilda rättigheter.