Skilsmässa

Skilsmässa

Skilsmässor och dödsfall innebär ofta stora bekymmer där det till exempel kan behöva göras bodelning. Inte sällan aktualiseras också frågor kring vårdnad om barnen där det istället för gemensam vårdnad kan bli fråga om att överväga ensam vårdnad. I händelse av en tvist kring vårdnad om barn finns våra duktiga medarbetare redo för att hjälpa er.

Vi kan också hjälpa till med att upprätta testamente för att till exempel mildra effekten av särkullbarns arvsrätt. Det är också viktigt att tänka på att sambor, i motsatts till makar, inte enligt lag ärver varandra. För att sambor ska ärva varandra krävs det att ett testamente mellan dem upprättas.

Välkomna att höra av er och boka tid för rådgivning hos Jansson & Partners. Vi finns både i Landskrona och Helsingborg.