Testamente

Testamente

Jansson & Partners kan också hjälpa till med att upprätta testamente för att till exempel mildra effekten av särkullbarns arvsrätt. Det är också viktigt att tänka på att sambor, i motsatts till makar, inte enligt lag ärver varandra. För att sambor ska ärva varandra krävs det att ett testamente mellan dem upprättas.