Kunskap, Lojalitet, Tillgänglighet

Välkommen till Advokataktiebolaget Jansson & Partners

I anledning av Cornaviruset kommer vi i så stor utsträckning som möjligt hålla möten digitalt eller per telefon. Vid de fall vi måste hålla ett fysiskt möte uppmanar vi till en god handhygien och hålla förnuftigt avstånd.

Om du upplever luftvägssymtom bör du, i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer, stanna hemma och undvika träffa andra, även oss.

Har du någon fråga är du välkommen att höra av dig till oss.

Advokataktiebolaget Jansson & Partners etablerades år 1990 i Landskrona. Advokataktiebolaget har 9 anställda, varav 6 är jurister.

Vi har kontor på följande adresser:

Drottninggatan 1, Helsingborg (Huvudkontor)        Föreningsgatan 217, Landskrona                        Norra Vallgatan 72, Malmö                                 Strandgatan 2, Trelleborg

Välkommen att titta in på vår facebook-sida – se www.facebook.com/janssonpartners

Advokatbyrån har som målsättning att erbjuda våra klienter kvalificerad juridisk rådgivning inom de flesta typer av rättsområden. Vi företräder såväl privatpersoner som bolag av alla storlekar.

Vårt koncept för framgång bygger på kunskap, lojalitet och tillgänglighet.

Våra värdegrunder

Kvalitet
Advokataktiebolaget Jansson och Partners erbjuder hög kvalitet i det arbete vi utför.  Vi har lång erfarenhet av att ha arbetat inom de rättsområden där vi är verksamma. Varje ärende handläggs med klientens bästa som utgångspunkt.

Integritet
Vi är en oberoende byrå som vågar och värnar om att ge våra klienter de råd som vi anser bäst gynnar klienten utifrån den kunskap och erfarenhet vi besitter.

Effektivitet
Ansvarig jurist skall besitta nödvändig kunskap inom aktuellt rättsområde och ärenden handläggs på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för att klienten skall erhålla den bästa lösningen.