Advokater

Christina Edström Jansson

Christina Edström Jansson

Christina Edström Jansson studerade juridik vid Lunds Universitet och tog examen 1992. Hon blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1999. Christina Edström Jansson har bred erfarenhet från såväl allmän- som förvaltningsdomstol, samt en allmän inriktning med betoning på familjerätt, personskadereglering, brottmål och migrationsrätt.

edstrom@janssonpartners.se

Andréas Björkman

Andréas Björkman

Advokat Andréas Björkman har examen från Lunds universitet och är ledamot i Sveriges Advokatsamfund.                                                             Andréas främsta kompetensområden är inom brottmålsprocessen, migrationsrätten, hyresrättsliga frågor gällande såväl hyresgästens som hyresvärdens perspektiv samt även entreprenadrättsliga processer ur både beställarperspektivet och utförarperspektivet.

andreas.bjorkman@janssonpartners.se

 

 

 

 

 

 

 

Urban Jansson

Urban Jansson

Urban Jansson studerade juridik vid Lunds Universitet och tog examen 1987. Han är verksam i Landskrona sedan 1987. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1990. Urban Jansson har en allmän juridisk inriktning med betoning på Affärs- och bolagsrätt, brottmål, ekobrott, obeståndsrätt och internationell familjerätt.

jansson@janssonpartners.se

Johan Sjöström

Johan Sjöström

Johan Sjöström studerade juridik vid Lunds Universitet och tog examen 1991. Han har varit verksam i Landskrona sedan 1994. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1997. Johan Sjöström har en allmän juridisk inriktning med betoning på brottmål, familjerätt och fastighetsrätt. Johan Sjöström har mottagningskontor i Trelleborg, där han tar emot besök efter tidsbokning per telefon.

0708-28 94 96
johan@janssonpartners.se

Lars Andersson

Lars Andersson

Lars Andersson studerade juridik vid Lunds Universitet och tog examen 1988. Efter tingstjänstgöring vid Helsingborgs tingsrätt har Lars varit verksam i Helsingborg sedan 1991. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1994. Huvudansvarig inriktning är svensk och internationell affärsjuridik, fastighetsrätt, bygg- och entreprenadjuridik, boutredningar och ekobrott.

lars@janssonpartners.se

 

Biträdande jurister

 

Anna Alnervik

Anna Alnervik

Hon studerade juridik vid Lunds universitet och tog examen 2013. Under studietiden arbetade Anna extra som sekreterare på Notarius Publicus/Advokatgruppen i Lund. Efter studierna började hon på Advokatfirman Hemzelius Fransson i Lund. Därefter har Anna gjort sin notarietjänst vid Helsingborgs tingsrätt. Anna Alnervik har en allmänjuridisk inriktning och tar gärna uppdrag som bl.a. målsägandebiträde, offentligt biträde i migrations- och förvaltningsrättsliga mål samt som ombud i familjemål.

anna.alnervik@janssonpartners.se

 

Johanna Fröberg

Johanna Fröberg

Johanna studerade juridik vid Lunds universitet och tog examen 2016. Under studietiden arbetade hon bl.a. som sommarnotarie på Advokatfirman Lindahl i Helsingborg och extra på Familjens jurist i Malmö. Efter studierna började hon arbeta på Attunda tingsrätt och sedan på Familjens jurist i Stockholm. Därefter började Johanna arbeta på Advokataktiebolaget Jansson & Partners och sedan april 2017 har hon varit tjänstledig från advokatbyrån för att arbeta som tingsnotarie vid Helsingborgs tingsrätt. Från och med oktober 2018 är Johanna tillbaka på advokatbyrån. Johanna har en allmänjuridisk inriktning och tar gärna uppdrag som bl.a. målsägandebiträde, ombud i familjemål samt offentligt biträde i migrations- och förvaltningsrättsliga mål.

johanna.froberg@janssonpartners.se

Administrativ personal

Anneli Haars

Anneli Haars

Anneli Haars arbetar som advokatsekreterare och har varit anställd sedan 2007. Hon har tidigare erfarenhet från arbete på Landskrona tingsrätt och Lunds tingsrätt.

anneli@janssonpartners.se

Christina Franzon

Christina Franzon

Ekonomiansvarig med mångårig erfarenhet av arbete med ekonomiska frågor från såväl egen verksamhet samt genom arbetet på advokatbyrån.

franzon@janssonpartners.se

Tina Johnson

Tina Johnson

Tina Johnson arbetar som administrativ chef. Hon har en bred erfarenhet från speditionsbranschen. Tina Johnson har en bakgrund inom ekonomi.

tina.johnson@janssonpartners.se