Advokater

Christina Edström Jansson

Christina Edström Jansson

Christina Edström Jansson studerade juridik vid Lunds Universitet och tog examen 1992. Hon blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1999. Christina Edström Jansson har bred erfarenhet från såväl allmän- som förvaltningsdomstol, samt en allmän inriktning med betoning på familjerätt, personskadereglering, brottmål och migrationsrätt.

edstrom@janssonpartners.se

 

Urban Jansson

Urban Jansson

Urban Jansson studerade juridik vid Lunds Universitet och tog examen 1987. Han är verksam i Landskrona sedan 1987. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1990. Urban Jansson har en allmän juridisk inriktning med betoning på Affärs- och bolagsrätt, brottmål, ekobrott, obeståndsrätt och internationell familjerätt.

jansson@janssonpartners.se

 

Andréas Björkman

Andréas Björkman

Advokat Andréas Björkman har examen från Lunds universitet och är ledamot av Sveriges Advokatsamfund. Andréas främsta kompetensområden är inom brottmålsprocessen, migrationsrätten, hyresrättsliga frågor gällande såväl hyresgästens som hyresvärdens perspektiv samt även entreprenadrättsliga processer ur både beställarperspektivet och utförarperspektivet.

andreas.bjorkman@janssonpartners.se

 

Johan Sjöström

Johan Sjöström

Johan Sjöström studerade juridik vid Lunds Universitet och tog examen 1991. Han har varit verksam i Landskrona sedan 1994. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1997. Johan Sjöström har en allmän juridisk inriktning med betoning på brottmål, familjerätt och fastighetsrätt. Länsstyrelsen för Skånes län har utsett Johan Sjöström till Notarius publicus i TRELLEBORGS kommun från och med den 15 april 2021. De flesta som måste vända sig till en Notarius publicus gör det för att man behöver få handlingar bestyrkta, t ex kopior och betyg eller pass. Även bevittnande av undertecknande av fullmakt är ett ofta förekommande ärende. Johan Sjöström har mottagningskontor i Trelleborg, där han tar emot besök efter tidsbokning per telefon.

0708-28 94 96
johan@janssonpartners.se

Anna Alnervik

Anna Alnervik

Hon studerade juridik vid Lunds universitet och tog examen 2013. Efter studierna började hon på Advokatfirman Hemzelius Fransson i Lund. Därefter har Anna gjort sin notarietjänst vid Helsingborgs tingsrätt. Anna Alnervik har en allmänjuridisk inriktning och tar gärna uppdrag som bl.a. målsägandebiträde, offentligt biträde i migrations- och förvaltningsrättsliga mål samt som ombud i familjemål. Är sedan 2020 ledamot av Sveriges Advokatsamfund.

anna.alnervik@janssonpartners.se

 

Johanna Fröberg

Johanna Fröberg

Johanna Fröberg studerade juridik vid Lunds universitet och tog examen 2016. Genomfört sin notarietjänst vid Helsingborgs tingsrätt och blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 2021. Johanna Fröberg är framförallt inriktad på familjemål, brottmål och migrationsmål.

 

johanna@janssonpartners.se

 

Annelie Blomquist

Annelie Blomquist

Annelie studerade juridik vid Lunds universitet och tog examen 2016. Efter examen arbetade Annelie på en advokatbyrå i Malmö. Därefter har hon fullgjort notarietjänstgöring samt arbetat som beredningsjurist vid Helsingborgs tingsrätt och är sedan 2022 ledamot av Sveriges advokatsamfund. Annelie har en allmänjuridisk inriktning och åtar sig gärna uppdrag som bl.a målsägandebiträde, offentlig försvarare, offentligt biträde i förvaltningsrättsliga mål samt som ombud i familjemål och tvistemål.

annelie.blomquist@janssonpartners.se

Administrativ personal

Anneli Haars

Anneli Haars

Anneli Haars arbetar som advokatsekreterare och har varit anställd sedan 2007. Hon har tidigare erfarenhet från arbete på Landskrona tingsrätt och Lunds tingsrätt.

anneli@janssonpartners.se

Christina Franzon

Christina Franzon

Ekonomiansvarig med mångårig erfarenhet av arbete med ekonomiska frågor från såväl egen verksamhet samt genom arbetet på advokatbyrån.

franzon@janssonpartners.se

Tina Johnson

Tina Johnson

Tina Johnson arbetar som administrativ chef. Hon har en bred erfarenhet från speditionsbranschen. Tina Johnson har en bakgrund inom ekonomi.

tina.johnson@janssonpartners.se