Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

 

Bättre översikt och mer kontroll över dina personuppgifter
Från den 25 maj 2018 gäller nya regler inom EU för hur företag, organisationer och myndigheter i EU får behandla personuppgifter, EU:s ny allmänna dataskyddsförordning, GDPR.

I korthet ger de nya reglerna alla fysiska personer bättre översikt och mer kontroll över de personuppgifter som företag, organisationer och myndigheter har om dem. Med andra ord blir det nu enklare för dig som är privatperson eller enskild näringsidkare att

1) se de personuppgifter vi har registrerade om dig
2) få upplysningar om hur vi använder uppgifterna
3) uppdatera uppgifterna

Vilka personuppgifter registrerar vi och i vilka syften använder vi dem?
Vi registrerar t.ex. uppgifter om namn, personnummer, adress, telefon och e-mail. Vi använder uppgifterna för att kunna ge dig bästa möjliga råd och företräda dig på bästa sätt, för att fullgöra avtal med dig, för att fullgöra rättsliga förpliktelser, för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig, eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Behöver du själv göra något?
Du behöver inte göra någonting i anslutning till att de nya reglerna införs, men om du vill veta mer om de personuppgifter vi registrerar och hur vi använder och skyddar dem, kan du läsa om detta i följande länk: http://janssonpartners.se/gdpr-lank/